กำนัน ชัชชัย
กำนัน หลุมข้าว
 
นาย ไชยยา โชควานิชกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
 
นางพรทิพย์ ต่างกลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.240.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,897,328  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2554  
      

               องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในวันที่  10 และ 11 ตุลาคม  2554 นี้   ภายในเขตตำบลหลุมข้าว  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 30160  ตั้งแต่เวลา  9.30 น. เป็นต้นไป

แผนการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ วันที่ 10 ตุลาคม 2554
หมู่ที่ 1  หลุมข้าว ที่ทำการกำนันตำบลหลุมข้าว เวลา 10.00 น.
หมู่ที่ 2  ขาคีม ที่ทำการกำนันตำบลหลุมข้าว เวลา13.00 น.
หมู่ที่ 4  ท่ากระสัง ศาลาอเนกประสงค์ เวลา .11.00 น.
หมู่ที่ 5  ห้วยน้อย หน้าบ้าน ส.อบต.นันทิชา เวลา 10.30 น.
หมู่ที่ 6 กอก ศาลาประชาคม เวลา 13.30 น.
หมู่ที่ 7 ดงพลอง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เวลา 14.30 น.
หมู่ที่  13 โกรกขาม ศาลาประชาคม เวลา 11.30 น. 
หมู่ที่ 15 หลุมข้าวพัฒนาศาลาประชาคม เวลา 09.30 น.
หมู่ที่ 16 ดงพลองพัฒนาที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เวลา 14.00 น.
 

แผนการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ วันที่ 11 ตุลาคม 2554

หมู่ที่

บ้าน

สถานที่

จำนวนผู้รับเบี้ยฯ(คน)

เวลา

3

สระจันทร์

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

56

09.30

8

ไพล

วัดไพล

121

10.30

9

ท่ากระทุ่ม

วัดท่ากระทุ่ม

165

11.30

10

ใหม่หนองบัว

ศาลาประชาคม

91

13.00

11

ซาด

ศูนย์เด็กบ้านซาด

96

14.00

12

เพิก

วัดเพิก

157

14.30

14

ไพลพัฒนา

ศาลาประชาคม

86

10.00

17

โนนตะโก

ศาลาประชาคม

55

13.30

 

 
ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
วันที่ประกาศ : 2554-10-04
http://9appsapk.org/