โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,991,901

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
แจ้งปัญหา
ฝุ่น PM 2.5
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่า หัวไร่ปลายนา และพื้นที่สาธารณะในชุมชนปี 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลหลุมข้าว
การประชุมสภาครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
กิจกรรมการสำรวจผู้ค้าในตลาดนัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว:วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึก                 ในพระมหากรุณาธิคุณในกิจกรรมเฉลิมเพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง  พิธีลงนามถวาย         พระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง
กิจกรรม 5 ส. เพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บเอกสาร ภายในและภายนอกสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล การให้บริการประชาชน
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ วัดดงพลอง หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรน่า 2019 covid - 19) ระหว่างวันที่ 28- 29 มีนาคม 2563 ณ วัดหลุมข้าว  มีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน 120 คน เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ต่อไป
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นำโดยท่าน ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหารและสมาชิกเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  วันที่ 6 กันยายน 2562
  ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การเผยแพร่ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ในเดือน พฤศจิกายน 2561   

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.