โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 3.235.20.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,244,203

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     จดหมายข่าว 
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว  
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2567เปิดอ่าน
     กีฬาต้านยาเสพติดปี 2567เปิดอ่าน
     คุณธรรมจริยธรรม 67เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2567เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2567เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2567เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2/ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25652565-07-01เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25652565-07-01เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนเมษายน 25652565-04-29เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 25652565-04-29เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2 /25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน ฉบับ2 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2564 ฉบับที่ 70000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนเมษายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน0000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนเมษายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑0000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑0000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25600000-00-00เปิดอ่าน
     test0000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 9ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 1ประจำเดือน มกราคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์