โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,992,119

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     จดหมายข่าว 
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว  
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2/ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25652565-07-01เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25652565-07-01เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนเมษายน 25652565-04-29เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 25652565-04-29เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2 /25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน ฉบับ2 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2564 ฉบับที่ 70000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนเมษายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน0000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนเมษายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑0000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑0000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25600000-00-00เปิดอ่าน
     test0000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 25550000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 9ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 1ประจำเดือน มกราคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 25520000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 25520000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 25520000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 25520000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 25520000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 25520000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 25520000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 25520000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 25520000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 25520000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.