โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,991,942

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภา 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา  
     รายงานการประชุม สมัยที่1 ครั้งที่1_2566.pdfเปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่2 ครั้งที่1_2566.pdfเปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่4 ครั้งที่1_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่1 ครั้งที่2_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่1 ครั้งที่1_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่3 ครั้งที่ 2_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่3 ครั้งที่1_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่1_2565เปิดอ่าน
     รายงานประชุมครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     รายงานประชุมสภา ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25560000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 3 มิ.ย. 560000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 560000-00-00เปิดอ่าน
     กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2556และการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.พ. 560000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ย. 570000-00-00เปิดอ่าน
     กำหนดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ย. 570000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 570000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค. 570000-00-00เปิดอ่าน
     กำหนดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 570000-00-00เปิดอ่าน
     กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557และการประชุม สภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.พ. 570000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6สิงหาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2553 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2552 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.