โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 3.235.20.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,244,226

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว 
ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว
ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว  
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 25570000-01-01เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบหลุมข้าว ลงวันที่ 3 มิถุนายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 28 มีนาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญปรปะจำปี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ สภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ลงวันที่ 21 ก.ย.520000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ลงวันที่ 6 ส.ค.520000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ สภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เปิดประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 11 มิ.ย.520000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เปิดประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 16 ก.พ.25520000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์