โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,992,102

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสีและซ่อมแซมหลังคาอาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างโครงการเสริมคันดินขอบสระน้ำหนองตลาด บ้านไพล หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอดิษร ทองดวงวัน ต่อจากของเดิม บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายเนียม บ้านห้วยน้อย หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานผุ้ใหญ่บ้านถึงสะพานลำปราสาทบ้านหลุมข้าวพัฒนาหมู่ที่ 15 โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างวางท่อระบายน้ำเข้า-ออกหนองดุม บ้านโกรกขาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างขุดลอกสระน้ำหนองหัวลิงสาธารณะประโยชน์บ้านเพิก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดและโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจุดเดิมถึงตำบลธารปราสาท บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอดิศร ทองดวงถึงวัดต่อจากของเดิมบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายต๊ะถึงบ้านนายเสงี่ยม ฤทธิ์เดช บ้านกอก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนเรียบเหมืองถึงลำห้วยสันหลังคตบ้านขาคีม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากวัดขาคีมถึง ปตร. (2 ฝั่งลำตะกลึง)บ้านขาคีม) หมูที่ 2 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 "ประจำปีงบประมาณ 2566หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามสำหรับแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้่านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬาสำหรับแข่งขันและเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้่านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลุมข้าวเกมส์ " โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 "หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จุดที่ 3จากบ้านนางสงบถึงศาลากลางบ้านหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ัจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมคัดแยกขยะในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากสระแดงถึงสระประปาบ้านโกรกขาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลตาปู่ไปถนนเหมืองบ้านนายพีรพัฒน์ (ต่อจากจุดเดิม)บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอก หมู่ที่ 6 (จากประตูระบายน้ำบ้านดงพลองหมู่ที่ 7-บ้านกอก หมู่ที่ 6)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุกจากนานายสุชาติ ถึงเหมืองงิ้วตะแบก บ้านไพล หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครืองดื่มตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกถึงนานายสมจิต คลื้นพลกรังบ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเต้า หมายใหญ่ ถึงบ้านนางจักจั่น แย้มจู บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพเติดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะุเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายโครงการเยาวชนว้ยไสห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางตั้งแต่ซุ้มปรุะตูทางเข้าหมู่บ้านถึงปั๊มน้ำมันนายธนดล ยวนจิตร บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการวันเด็กประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดเตรียมซุ้มเกมส์และซุ้มกิจกรรมตามโครงการวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการวันเด็กประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง กองการศึกษา ตามโครงการวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเ้ฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลียว หงส์กลาง ถึงบ้านนายทวี บุญรอด บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งขยะพร้อมแผ่นเหล็กและเสาติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนายหล่ำ บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่งงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะและทำความสะอาดห้องประชุมและห้องผู้บริหารชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางติ๋ม จู๋มกลาง บ้านซาด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำตรวยางจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายถาวร เพ็ญกลางถึงบ้านนายสมเดช ใกล้กกลางบ้านซาด หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้่างเหมาทำตรวยางจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำตรวยางจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเเหมาทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาติดตั้งระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง กองสวัสดิการสังคม หมายเลขทะเบียน งจ 4863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์รถกู้ชีพกุ้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน ขพ9761 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุมข้าว จำนวน 17 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการรถขุดบ่อฝังกลบขยะบริเวณที่สาธารณะ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งขยะพร้อมแผ่นเหล็กและเสาติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางละมุล สุดสาย บ้านซาด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด ซอย 2 บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่านสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์่ส่วนกลาง สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน ผต 5457 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน กท 5324 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน กท.5324 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียง เวทีพร้อมประดับตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการงานด้านเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านผู้ใหญ่สังวาลย์ ปัญญา ถึงหน้าบ้านนายแฉล้ม กลึงกลาง บ้านไพลพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไพลจตุรมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาครูพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็กเล็กปฏิบัติงานศูนย์พัฒนเด็กเล็กในสังกัดตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว ดำ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.