โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,992,129

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม  
     ร่างระเบียบวาระการประชุมสมัยสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 8 ธ.ค. 570000-00-00เปิดอ่าน
     ร่างระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 26 ก.ย. 570000-00-00เปิดอ่าน
     ร่างระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 4 ส.ค. 570000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 13 มิ.ย. 570000-00-00เปิดอ่าน
     ร่างระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 8 เม.ย. 570000-00-00เปิดอ่าน
     ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 2 ก.พ. 570000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 21 ธันวาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 9 พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ครั้งแรก ประจำปี 2555 วันที่ 8 พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 6 สิงหาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 14 มิถุนายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 5 เมษายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 8 ธันวาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 8 สิงหาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 14 มิถุนายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 15 ธันวาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 12 ตุลาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 9 สิงหาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 7 มิถุนายน 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา ฯ อบต.หลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 28 เมษายน 25520000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา ฯ อบต.หลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 3 ธันวาคม 25520000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 28 กันยายน 25520000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25520000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 25520000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25520000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.