โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,992,108

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     แผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน  
     รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 (ส่วนที่ 1,2)เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปจำนวนโครงการ งบประมาณเปิดอ่าน
     ส่วนที่2 ผด.66ยุทธศาสตร์ที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     รายงานผผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25652565-04-28เปิดอ่าน
     ส่วนที่2 ผด.65ยุทธศาสตร์ที่ 12565-04-19เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานส่วนที่1และ22565-04-19เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปแผนงานโครงการ2565-04-19เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652565-04-19เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25652565-04-19เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผด.0000-00-00เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2 สรุป ผด.ปี25640000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 20000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีประมาณ ๒๕๖๒0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฉบับที่๑0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 ประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2555 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.25510000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 25500000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.