โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,992,104

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     การโอนงบประมาณ 
การโอนงบประมาณ
การโอนงบประมาณ  
     การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13/25642564-09-16เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12/25642564-09-02เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/25642564-08-18เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/25642564-08-02เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/25642564-07-07เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/25642564-06-24เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/25642564-06-02เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/25642564-04-08เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/25642564-03-11เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/25642564-02-05เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/25642563-12-25เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/25642563-12-03เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/25642563-10-17เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 12/2554 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 9/2554 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 8 เมษายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 25530000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553 ครั้งที่ 7/2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนศึกษา0000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนโยธา0000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนการคลัง0000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 สำนักปลัด0000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนครั้ง 6/2553 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(หน่วยตรวจสอบภายใน)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนส่งเสริมการเกษตร)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนการศึกษา)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนโยธา)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(สำนักปลัด)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 4/25530000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 3/25530000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 2/25530000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 1/25530000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.