โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,991,959

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส 
สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส
สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส  
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2565เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564-11-01เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25652565-04-05เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 25652565-01-10เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 25642564-10-15เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 25642564-07-05เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25642564-04-05เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 25642564-01-08เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 25632563-10-15เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 25632563-07-29เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซือจัดจ้างเดือน ก.พ. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเดือนตุลาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซิ้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     เดือนตุลาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง0000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค. 25550000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.25550000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.25550000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.25550000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.25550000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.